Verslag advaitagroep Midden Nederland stituatie nov 2013

We zijn nu met gemiddeld 10-12 mensen, het afgelopen halfjaar zijn er twee mensen bijgekomen die niet of nauwelijks bekend zijn met Douwe, maar wel de stilte bij de meditaties weten te waarderen. Er is gekozen voor een vaste lokatie en een frequentie van 1 keer per maand voor de avondmeditaties. Daarnaast zijn er ook zondagsmeditaties met lunch na afloop, waar getracht wordt om de stilte van de meditatie tijdens de lunch door te laten werken. Om de stabiliteit van deze stilte te waarborgen worden er beperkt nieuwe mensen toegelaten. De zondag bijeenkomsten worden ook niet op de website geadverteerd. In principe wisselt de coordinator eens per jaar. Verder is de opzet dat per bijeenkomst een andere deelnemer een tekst of geluidsfragment van Douwe aandraagt om mee te beginnen. Daarna wordt er drie keer een half uur gemediteerd, afgewisseld door door ‘loopmeditatie’. Er wordt verder weinig gesproken of gediscussieerd, daar is op dit moment kennelijk geen behoefte aan. Dat zijn de belangrijkste punten voor zover ik het nu kan bedenken. Met hartelijke groet, Rolf

Print Friendly, PDF & Email